ایکس باکس 360
ایکس باکس وان
پلی استیشن 3
پلی استیشن 4

PES 2015

pes-2015-ps4-cover-200-x-270
2014.11.12
ورزشی
PAL
PES Productions
Konami
World +7
Iran +7
ایکس باکس 360
ایکس باکس وان
پلی استیشن 3
پلی استیشن 4

PES 2016

PES-2016-Cover
2015.09.12
ورزشی
NTSC/UC
PES Productions
Konami
World +7
Iran +7
ایکس باکس 360
ایکس باکس وان
پلی استیشن 3
پلی استیشن 4

PES 2016

PES-16-PS4-cover
2015.09.16
ورزشی
Free
PES Productions
Konami
World +7
Iran +7
ایکس باکس 360
ایکس باکس وان
پلی استیشن 3
پلی استیشن 4

PES 2016

pes-2016-xbox-360-cover-340x460
2015.09.19
ورزشی
PAL
PES Production
Konami
World +7
Iran +7
ایکس باکس 360
ایکس باکس وان
پلی استیشن 3
پلی استیشن 4

PES 2016

PES-16-cover
2015.09.23
ورزشی
Free
PES Production
Konami
World +7
Iran +7
ایکس باکس 360

PES 2017

pes-2017-xbox-360-cover-340-460
2016.09.13
ورزشی
PAL
PES Productions
Konami
World +7
Iran +7
ایکس باکس 360
پلی استیشن 3
پلی استیشن 4
کامپیوتر-PC

PES 2018

Xbox-360-PES-2018-Cover-340-460
2017.09.29
ورزشی
PAL
PES Productions
Konami
World +7
Iran +7
ایکس باکس 360
پلی استیشن 4
کامپیوتر-PC

PES 2018

PES-2018-PC-Cover
2017.09.28
ورزشی
Free
PES Productions
Konami
World +7
Iran +7
ایکس باکس 360
پلی استیشن 3
پلی استیشن 4
کامپیوتر-PC

PES 2018

PES-2018-PS4-340-460
2017.09.11
ورزشی
PAL
PES Productions
Konami
World +7
Iran +7